1 wpis from day 15/06/2015

Kohabitacja!

Przyszedł czas, by poruszyć drażliwy temat - zwłaszcza dla osób, którzy są bardzo zżyci z katolicyzmem. Czym jest owa "Kohabitacja"? Przyznamy się szczerze, że ja ani Ewelina nie wiedzieliśmy o istnieniu tego terminu. Pierwszy raz zetknęliśmy się z tym pojęciem podczas rozmowy z pewnym duchownym. Pozwolimy sobie zacytować Wikipedię: Kohabitacja (łac. „co-, con-”, znaczy „z, wspólnie”; „habitare” – „mieszkać, przebywać”) – wspólne zamieszkanie, ...

Czytaj dalej